El lado Oscuro del Raval – “Relatos Salvajes” prog.núm 27

 

Relatos salvajes, porque nadie dijo que fuera fácil, aunque no por ello íbamos a dejar de seguir en la lucha. El Lado Oscuro del Raval comparte una vida de lucha, de supervivencia, desde las trincheras de aquellas personas que, a pesar de los pesares, sigue intentando hacerlo mejor. Quien esté libre de culpa que tire la primera piedra.

_______________________________________________________________________________________________

 

Relats salvatges, perquè ningú va dir que fos fàcil, però no per això, deixarem de seguir en la lluita. El Lado Oscuro del Raval comparteix una vida de lluita, de supervivència, des de les trinxeres d’aquelles persones que, malgrat els pesars, continua intentant fer-ho millor. Qui estigui lliure de culpa que tiri la primera pedra.

 

Aquest programa està fet gràcies a la feina de la Fundació Àmbit Prevenció i la cooperativa Colectic.

Llarga vida a la ràdio que dóna veu a qui se li ha pres!! 🎙️🔥🖤🎶🎵🤘🏿