En El Lado Oscuro del Raval estamos de vuelta, entre el todo y el nada continuo. Reivindicamos el derecho al error, a levantarse cien veces tras cien caídas previas y cien intentos más, al aburrimiento, porque, como diría nuestro gran amigo Dani “el Pajuelo”,  el aburrimiento es el goce visto desde la orilla del placer. A quien nos mostró la certeza se la dejamos toda, pues no hay mejor camino que el que pisamos al andar, a pesar de los pesares. Escúchanos nuevamente, sin mayor pretensión, que aquella que guarda para sí el dedo acusador. Que la desdicha no ciegue tu camino!!!

_______________________________________________________________

En “El Lado Oscuro del Raval” estem de tornada, entre el tot i el gens continu. Reivindiquem el dret a l’error, a aixecar-se cent vegades després de cent caigudes prèvies i cent intents més, a l’avorriment, perquè com diria el nostre gran amic Dani “el Pajuelo“, l’avorriment és el gaudi vist des de la vora del plaer. A qui ens va mostrar la certesa la hi deixem tota, perquè no hi ha millor camí que el que trepitgem en caminar, malgrat tot. Escolta’ns novament, sense major pretensió, que aquella que guarda per a sí el dit acusador. Que la dissort no encegui el teu camí!!!

 

Aquest programa està fet gràcies a la feina de la Fundació Àmbit Prevenció i la cooperativa Colectic.

Llarga vida a la ràdio que dóna veu a qui se li ha pres!! 🎙️🔥🖤🎶🎵