El lado Oscuro del Raval – “ Buscandonos la vida y demás” prog.núm 33

 

El Lado Oscuro del Raval continua creando caminos, traza recorridos donde no se observa el final, a pesar de encontrar siempre la salida. (Re)buscándonos la vida en este y otros menesteres nos hallamos, tal como Vicktor Frankl “…en busca de sentido”. Escúchanos como siempre, y donde siempre, si quieres seguir añadiendo pistas hacía la bombilla de luz intermitente.

 

__________________________________________________________________________

 

El Costat Fosc del Raval contínua creant camins, traça recorreguts on no s’observa el final, malgrat trobar sempre la sortida. (Re)buscant-nos la vida en aquest i altres menesters ens trobem, tal com Vicktor Frankl “… A la recerca de sentit”. Escolta’ns com sempre, i on sempre, si vols continuar afegint pistes cap a la bombeta de llum intermitent.

 

Aquest programa està fet gràcies a la feina de la Fundació Àmbit Prevenció i la cooperativa Colectic.

Llarga vida a la ràdio que dóna veu a qui se li ha pres!! 🎙️🔥🖤🎶🎵

El lado Oscuro del Raval – “Pekadores capitales” prog.núm 32

 

 

Pecadores todxs y entre ellxs nos hallamos. Discurrimos en el continuo debate acerca del origen, y la continua redundancia postrera; ¿quién fue antes, el huevo o la gallina? Desde la Divina comedia a la soberbia, acompañadxs por lxs Enanitos o los mismos Pitufos. No esperamos solucionar nada. Esperando al, Oh!!! Dios de la pereza, que nos acoja nuevamente en su lujuria comedida, provocando el reaparecer de orgullo y  envidia sanadora, todo ello esperando que la avaricia no nos aboque a la empachosa gula encontrada en los abismos infinitos del purgatorio. El Lado Oscuro del Raval, los tiene todos!!!!

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Pecadors tots i entre ells ens trobem. Discorrem en el continu debat sobre l’origen, i la contínua redundància darrera; qui va ser abans, l’ou o la gallina? Des de la Divina comèdia a la supèrbia, acompanyats pels gnoms o els mateixos Barrufets. No esperem solucionar res. Esperant al, Oh!!! Déu de la mandra, que ens aculli novament en la seva luxúria moderada, provocant reaparèixer d’orgull i enveja guaridora, tot això esperant que l’avarícia no ens aboqui a l’empatxosa gola trobada en els abismes infinits del purgatori. El Costat Fosc del Raval, els té tots!!!!

 

Aquest programa està fet gràcies a la feina de la Fundació Àmbit Prevenció i la cooperativa Colectic.

Llarga vida a la ràdio que dóna veu a qui se li ha pres!! 🎙️🔥🖤🎶🎵

Ràdio comunitària al Raval’s

 

 

Aquest divendres hem participat al Raval’s. Hem anat amb la ràdio comunitària i hem cocreat amb l’espai socioeducatiu una gimcana fotogràfica.

El programa de ràdio va anar molt bé. Les presentadores, Sara i Clara pertanyien del Servei de Dinamització Comunitària i van saber posar fil a l’agulla. Us deixem un breu resum d’allò que es va parlar:

– Benvinguda: presentació de les conductores del programa, explicació de què que és el Raval’s i explicació de què passarà aquesta tarda a la plaça Folch i Torres.

– entrevista en Miquel de Colectic i als joves que fan de tècnics del programa

– Entrevista a la Rosie, educadora del Kn60, espai jove del Raval

– Entrevista de Marlon B. Quintero, Rynat Pravda i Edwin Medina, de Raval-Verses Extra i actuació en directe.

– Entrevista als membres de Ball-inn

– Tancament del programa de ràdio

Va ser una tarda molt divertida plena d’activitats i diversió

 

 

El lado Oscuro del Raval – “Casi okupados” prog.núm 31

Desde los mundos infinitos de “El Lado Oscuro del Raval”, os comunicamos que nos hemos equivocado, en contra de todo pronóstico, lo hemos vuelto a hacer. Y es por eso que estamos orgullosos de seguir luchando hacia el camino de la mejora continua, disculpen las molestias, o no, continuamos el viaje de las ondas musicales orientadas al cambio.

___________________________________________________________________

 

Des dels mons infinits de “El Lado Oscuro del Raval”, us comuniquem que ens hem equivocat, en contra de tot pronòstic, ho hem tornat a fer. I és per això que estem orgullosos de continuar lluitant cap al camí de la millora continua, disculpeu les molèsties, o no, continuem el viatge de les ondes musicals orientades al canvi.

 

 

Aquest programa està fet gràcies a la feina de la Fundació Àmbit Prevenció i la cooperativa Colectic.

Llarga vida a la ràdio que dóna veu a qui se li ha pres!! 🎙️🔥🖤🎶🎵

El lado Oscuro del Raval – “Del todo y el nada” prog.núm 30

 

En El Lado Oscuro del Raval estamos de vuelta, entre el todo y el nada continuo. Reivindicamos el derecho al error, a levantarse cien veces tras cien caídas previas y cien intentos más, al aburrimiento, porque, como diría nuestro gran amigo Dani “el Pajuelo”,  el aburrimiento es el goce visto desde la orilla del placer. A quien nos mostró la certeza se la dejamos toda, pues no hay mejor camino que el que pisamos al andar, a pesar de los pesares. Escúchanos nuevamente, sin mayor pretensión, que aquella que guarda para sí el dedo acusador. Que la desdicha no ciegue tu camino!!!

_______________________________________________________________

En “El Lado Oscuro del Raval” estem de tornada, entre el tot i el gens continu. Reivindiquem el dret a l’error, a aixecar-se cent vegades després de cent caigudes prèvies i cent intents més, a l’avorriment, perquè com diria el nostre gran amic Dani “el Pajuelo“, l’avorriment és el gaudi vist des de la vora del plaer. A qui ens va mostrar la certesa la hi deixem tota, perquè no hi ha millor camí que el que trepitgem en caminar, malgrat tot. Escolta’ns novament, sense major pretensió, que aquella que guarda per a sí el dit acusador. Que la dissort no encegui el teu camí!!!

 

Aquest programa està fet gràcies a la feina de la Fundació Àmbit Prevenció i la cooperativa Colectic.

Llarga vida a la ràdio que dóna veu a qui se li ha pres!! 🎙️🔥🖤🎶🎵

Castanyada comunitària

  

 

 

 

Aquest any la castanyada l’hem fet al carrer, al nostre carrer. Hem sortit amb la ràdio i hem fet la festa de la castanyada amb totes les veïnes del carrer i el Lado Oscuro del Raval, un projecte de la casa. Han baixat un bon nombre de veïnes i totes han participat en aquest magnífic pòdcast que us deixem!

Hem fet castanyes, hem parlat d’espiritisme, de com se celebra la castanyada i del carrer. Els Joves de Colectic han estat fent castanyes que vam regalar a les veïnes i han estat fent de tècnics de ràdio. També vam regalar a veïnes i participants unes postals que va fer el taller Sant Jordi en l’activitat d’audiovisuals. Totes ho hem passat molt bé.

Castanyada amb el taller Sant Jordi

En el mes d’octubre hem treballat amb el Taller Sant Jordi la fotografia i l’edició d’imatge amb tauletes. Hem experimentat amb text, colors i IA. Finalment, per decisió del grup, vam decidir per unes felicitacions per la castanyada. Barrejant tècniques clàssiques, com el collage, i la fotografia vam aconseguir les següents felicitacions.

 

També vam fer uns segells amb impressió 3D per segellar totes les postals amb un logo del grup.

 

 

 

Després, aquestes felicitacions es van repartir entre els usuaris i treballadores del Taller i unes quantes es van quedar a Colectic per la festa comunitària de la Castanyada, on es van repartir a totes les persones participants.

 

(Aquí es poden veure les postals que es van entregar a les diferents participants durant la festa comunitària de la Castanyada)

El lado Oscuro del Raval – “Dónde estan mis amigxs” prog.núm 29

 

 

 

Siempre es de recibo recoger pensamientos de nuestro gran querido  Cabrero, maestro entre maestros, que desde la sencillez nos ofrece aprendizajes que abren caminos, porque “la voz no hay quien la pare ni rejas ni paredes”. Desde “El Lado Oscuro del Raval”, damos un fuerte empuje a esa voz tan necesaria en tiempos de ruido y distorsión.

____________________________________________________________________________________

Sempre és de rebut recollir pensaments del nostre gran benvolgut Cabrer, mestre entre mestres, que des de la senzillesa ens ofereix aprenentatges que obren camins, perquè “la veu no hi ha qui la pari ni reixes ni parets”. Des de “El Lado Oscuro del Raval”, donem una forta embranzida a aquesta veu tan necessària en temps de soroll i distorsió.

 

Aquest programa està fet gràcies a la feina de la Fundació Àmbit Prevenció i la cooperativa Colectic.

Llarga vida a la ràdio que dóna veu a qui se li ha pres!! 🎙️🔥🖤🎶🎵

 

El lado Oscuro del Raval – “Relatos Salvajes de revista y mucho más” prog.núm 28

 

Relatos Salvajes de revista y mucho más, de cuplé, boleros y demás territorios que nos envuelven en una amalgama de diferentes sentires, en conclusión; somos barrio, y necesitamos del barrio para subsistir!!! Devora la Picara nos guía entre las diversas constelaciones del espectáculo!! Que El Lado Oscuro del Raval te siga arropando!!!!

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Relats Salvatges de revista i molt més, de cuplet, boleros i altres territoris que ens envolten en una amalgama de diferents sentires, en conclusió; som barri, i necessitem al barri per a subsistir!!!! Devora la Picara ens guia entre les diverses constel·lacions de l’espectacle!! Que El Lado Oscuro del Raval et continuï emparant!!!

 

Aquest programa està fet gràcies a la feina de la Fundació Àmbit Prevenció i la cooperativa Colectic.

Llarga vida a la ràdio que dóna veu a qui se li ha pres!! 🎙️🔥🖤🎶🎵🤘🏿

El lado Oscuro del Raval – “Relatos Salvajes” prog.núm 27

 

Relatos salvajes, porque nadie dijo que fuera fácil, aunque no por ello íbamos a dejar de seguir en la lucha. El Lado Oscuro del Raval comparte una vida de lucha, de supervivencia, desde las trincheras de aquellas personas que, a pesar de los pesares, sigue intentando hacerlo mejor. Quien esté libre de culpa que tire la primera piedra.

_______________________________________________________________________________________________

 

Relats salvatges, perquè ningú va dir que fos fàcil, però no per això, deixarem de seguir en la lluita. El Lado Oscuro del Raval comparteix una vida de lluita, de supervivència, des de les trinxeres d’aquelles persones que, malgrat els pesars, continua intentant fer-ho millor. Qui estigui lliure de culpa que tiri la primera pedra.

 

Aquest programa està fet gràcies a la feina de la Fundació Àmbit Prevenció i la cooperativa Colectic.

Llarga vida a la ràdio que dóna veu a qui se li ha pres!! 🎙️🔥🖤🎶🎵🤘🏿

Ús de cookies

En aquest lloc web fem servir cookies per a millorar la teva experìència navegant. Si continues en aquest lloc estàs donant el seu consentiment i acceptant les nostres cookies així com la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies
Desplaça cap amunt