Ràdio Comunitària

El lado Oscuro del Raval – “ Barcelona en (de)construcción” prog.núm 34

 

Desde la admiración a los de la margen izquierda, a pesar de no comulgar con la pérdida de la esperanza, ni de la ilusión, cuando posiblemente continúan los problemas sin hallar  solución, desde las inercias de la vida,  que consumen nuestras vidas. Así como quien sigue los caminos, no caemos rendidos ante cualquier maldición,  cierto es que el pasado ha pasado como que por él nada hay que hacer, el presente lo transitamos y el futuro, futuro es. Posiblemente la mentira siga mandando y causando sensación, la verdad sea de quien la dispone, pero sobreviviremos a la frustración!!!! El Lado Oscuro del Raval toma las palabras de Eskorbuto, para presentar los entresijos ofreciendo miradas (de)construidas, dirigidas a esa ciudad que habitamos y a veces nos hace invisible como las de Italo Calvino.

Que las luces del consumo nos respeten la mirada!!!

 

_________________________________________________________________________________

 

Des de l’admiració als del marge esquerre, malgrat no combregar amb la pèrdua de l’esperança, ni de la il·lusió, quan possiblement continuen els problemes sense trobar solució, des de les inèrcies de la vida, que consumeixen les nostres vides. Així com qui segueix els camins, no caurem rendits davant de qualsevol maledicció, cert és que el passat ha passat com que per ell no hi ha res a fer, el present ho transitem i el futur, futur és.
Possiblement, la mentida continuï manant i causant sensació, la veritat és de qui la disposa, però sobreviurem a la frustració!!! El Lado Oscuro del Raval pren les paraules d’Eskorbuto, per presentar els secrets oferint mirades (de)construides, dirigides a aquesta ciutat que habitem i, a vegades, ens fa invisibles com les d’Italo Calvino.
Que les llums del consum ens respectin la mirada!!!!

 

Aquest programa està fet gràcies a la feina de la Fundació Àmbit Prevenció i la cooperativa Colectic.

Llarga vida a la ràdio que dóna veu a qui se li ha pres!! 🎙️🔥🖤🎶🎵

El lado Oscuro del Raval – “Pekadores capitales” prog.núm 32

 

 

Pecadores todxs y entre ellxs nos hallamos. Discurrimos en el continuo debate acerca del origen, y la continua redundancia postrera; ¿quién fue antes, el huevo o la gallina? Desde la Divina comedia a la soberbia, acompañadxs por lxs Enanitos o los mismos Pitufos. No esperamos solucionar nada. Esperando al, Oh!!! Dios de la pereza, que nos acoja nuevamente en su lujuria comedida, provocando el reaparecer de orgullo y  envidia sanadora, todo ello esperando que la avaricia no nos aboque a la empachosa gula encontrada en los abismos infinitos del purgatorio. El Lado Oscuro del Raval, los tiene todos!!!!

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Pecadors tots i entre ells ens trobem. Discorrem en el continu debat sobre l’origen, i la contínua redundància darrera; qui va ser abans, l’ou o la gallina? Des de la Divina comèdia a la supèrbia, acompanyats pels gnoms o els mateixos Barrufets. No esperem solucionar res. Esperant al, Oh!!! Déu de la mandra, que ens aculli novament en la seva luxúria moderada, provocant reaparèixer d’orgull i enveja guaridora, tot això esperant que l’avarícia no ens aboqui a l’empatxosa gola trobada en els abismes infinits del purgatori. El Costat Fosc del Raval, els té tots!!!!

 

Aquest programa està fet gràcies a la feina de la Fundació Àmbit Prevenció i la cooperativa Colectic.

Llarga vida a la ràdio que dóna veu a qui se li ha pres!! 🎙️🔥🖤🎶🎵

Ràdio comunitària al Raval’s

 

 

Aquest divendres hem participat al Raval’s. Hem anat amb la ràdio comunitària i hem cocreat amb l’espai socioeducatiu una gimcana fotogràfica.

El programa de ràdio va anar molt bé. Les presentadores, Sara i Clara pertanyien del Servei de Dinamització Comunitària i van saber posar fil a l’agulla. Us deixem un breu resum d’allò que es va parlar:

– Benvinguda: presentació de les conductores del programa, explicació de què que és el Raval’s i explicació de què passarà aquesta tarda a la plaça Folch i Torres.

– entrevista en Miquel de Colectic i als joves que fan de tècnics del programa

– Entrevista a la Rosie, educadora del Kn60, espai jove del Raval

– Entrevista de Marlon B. Quintero, Rynat Pravda i Edwin Medina, de Raval-Verses Extra i actuació en directe.

– Entrevista als membres de Ball-inn

– Tancament del programa de ràdio

Va ser una tarda molt divertida plena d’activitats i diversió

 

 

El lado Oscuro del Raval – “Casi okupados” prog.núm 31

Desde los mundos infinitos de “El Lado Oscuro del Raval”, os comunicamos que nos hemos equivocado, en contra de todo pronóstico, lo hemos vuelto a hacer. Y es por eso que estamos orgullosos de seguir luchando hacia el camino de la mejora continua, disculpen las molestias, o no, continuamos el viaje de las ondas musicales orientadas al cambio.

___________________________________________________________________

 

Des dels mons infinits de “El Lado Oscuro del Raval”, us comuniquem que ens hem equivocat, en contra de tot pronòstic, ho hem tornat a fer. I és per això que estem orgullosos de continuar lluitant cap al camí de la millora continua, disculpeu les molèsties, o no, continuem el viatge de les ondes musicals orientades al canvi.

 

 

Aquest programa està fet gràcies a la feina de la Fundació Àmbit Prevenció i la cooperativa Colectic.

Llarga vida a la ràdio que dóna veu a qui se li ha pres!! 🎙️🔥🖤🎶🎵

El lado Oscuro del Raval – “Del todo y el nada” prog.núm 30

 

En El Lado Oscuro del Raval estamos de vuelta, entre el todo y el nada continuo. Reivindicamos el derecho al error, a levantarse cien veces tras cien caídas previas y cien intentos más, al aburrimiento, porque, como diría nuestro gran amigo Dani “el Pajuelo”,  el aburrimiento es el goce visto desde la orilla del placer. A quien nos mostró la certeza se la dejamos toda, pues no hay mejor camino que el que pisamos al andar, a pesar de los pesares. Escúchanos nuevamente, sin mayor pretensión, que aquella que guarda para sí el dedo acusador. Que la desdicha no ciegue tu camino!!!

_______________________________________________________________

En “El Lado Oscuro del Raval” estem de tornada, entre el tot i el gens continu. Reivindiquem el dret a l’error, a aixecar-se cent vegades després de cent caigudes prèvies i cent intents més, a l’avorriment, perquè com diria el nostre gran amic Dani “el Pajuelo“, l’avorriment és el gaudi vist des de la vora del plaer. A qui ens va mostrar la certesa la hi deixem tota, perquè no hi ha millor camí que el que trepitgem en caminar, malgrat tot. Escolta’ns novament, sense major pretensió, que aquella que guarda per a sí el dit acusador. Que la dissort no encegui el teu camí!!!

 

Aquest programa està fet gràcies a la feina de la Fundació Àmbit Prevenció i la cooperativa Colectic.

Llarga vida a la ràdio que dóna veu a qui se li ha pres!! 🎙️🔥🖤🎶🎵

El lado Oscuro del Raval – “Dónde estan mis amigxs” prog.núm 29

 

 

 

Siempre es de recibo recoger pensamientos de nuestro gran querido  Cabrero, maestro entre maestros, que desde la sencillez nos ofrece aprendizajes que abren caminos, porque “la voz no hay quien la pare ni rejas ni paredes”. Desde “El Lado Oscuro del Raval”, damos un fuerte empuje a esa voz tan necesaria en tiempos de ruido y distorsión.

____________________________________________________________________________________

Sempre és de rebut recollir pensaments del nostre gran benvolgut Cabrer, mestre entre mestres, que des de la senzillesa ens ofereix aprenentatges que obren camins, perquè “la veu no hi ha qui la pari ni reixes ni parets”. Des de “El Lado Oscuro del Raval”, donem una forta embranzida a aquesta veu tan necessària en temps de soroll i distorsió.

 

Aquest programa està fet gràcies a la feina de la Fundació Àmbit Prevenció i la cooperativa Colectic.

Llarga vida a la ràdio que dóna veu a qui se li ha pres!! 🎙️🔥🖤🎶🎵

 

Ràdio Comunitària a la Festa Major del Raval

 

 

Un any més hem participat en la Festa Major del Raval! Aquest any hem fet una ràdio comunitària al carrer! Si, si, si! Vam tallar el carrer dels Salvador per muntar una ràdio! Va participar la cap de la Colla gegantera, les veïnes que es van apropar i les joves de l’entitat com a tècniques.

Va ser una estona agradable parlant de la festa major, les millors cançons que hi ha per la festa major, la història de la Colla Gegantera i la veu de les veïnes!

 

Us deixem amb el magnífic programa que va sortir entre totes! Esperem que ho gaudiu!

 

El Lado Oscuro del Raval – “De saber i estimar” prog.núm 17

 

Que la bur(r)ocràcia no freni el nostre camí, que no ens impedeixi mostrar el conjunt de sabers que ens construeixen com a ser que estima i pot. Denunciem a la societat de l’espectacle i de l’absurd que s’esforça a apartar al divergent, al que menysprea la diferència que suma i construeix el pensament únic dominant excloent.
Des de El Lado Oscuro del Raval us convidem a navegar entre les ondes desobedients de l’ordre dogmàtic!!! Ni un pas enrere!!!

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Que la bur(r)ocràcia no frene nuestro camino, que no nos impida mostrar el conjunto de saberes que nos construyen como ser que quiere y puede. Denunciamos a la Sociedad del espectáculo y del absurdo que se empeña en apartar al divergente, al que desprecia la diferencia que suma y construye el pensamiento único dominante excluyente.
Desde El Lado Oscuro del Raval os invitamos a navegar entre las ondas desobedientes del orden dogmático!!! Ni un paso atrás!!!!

Aquest programa està fet gràcies a la feina de la Fundació Àmbit Prevenció i la cooperativa Colectic.

Llarga vida a la ràdio que dóna veu a qui se li ha pres!! 🎙️🔥🖤🎶🎵🤘🏿

El Lado Oscuro del Raval – Desnonaments! Entrevista a la Joana, del Sindicat d’Habitatge del Raval – prog.núm 16

📣 El Lado Oscuro del Raval proposa un clar al·legat a la vida, i és per això que des de la foscor ressorgim cada dia cap a la llum. La llum del barri, la llum comunitària, la llum inclusiva. Però la llum cegadora la dirigim als ens sometents. No doblegaran al comú de les que sentim i que cohabitem aquests espais compartits.

Falten paraules per descriure l’enormement agraïdes que estem a entitats com el Sindicat de Habitatge del Raval, un clar exemple de lluita comunitària que advoca per la vida!!! La seva lluita!!! La nostra lluita!!!!

Com explica aquesta benvolguda banda, Los Enemigos, la “vida mata”, i en aquest cas, el pervers maltractador en el qual s’ha convertit l’accés a l’habitatge, també; i no sols això sinó que genera desigualtats, diferents tipus de violència, malalties, tant físiques com mentals i una infinitat de patiments de les que que s’acompanya.

Gràcies a Joana, un gran exemple de compromís i lluita dirigida als seus iguals. Gràcies, de nou, al Sindicat de Habitatge del Raval, així com a totes aquelles entitats que s’esforcen per aconseguir un món millor, un món més just.

Des de El Lado Oscuro del Raval, des del barri, des de la comunitat, fins a la victòria sempre!!!

________________________________________________________

📣 El Lado Oscuro del Raval propone un claro alegato a la vida, y es por ello que desde la oscuridad resurgimos cada día hacia la luz. La luz del barrio, la luz comunitaria, la luz inclusiva. Eso sí, la luz cegadora se la dirigimos a los entes sometedores. No van a doblegar al común de los sintientes que cohabitamos estos espacios compartidos.

Faltan palabras que alcancen describir lo enormemente agradecidas que estamos a entidades como el Sindicat de Habitatge del Raval, un claro ejemplo de lucha comunitaria que aboga por la vida!!! Su lucha, nuestra lucha!!!!

Como cuenta esa querida banda, “Los Enemigos”, la “vida mata”, y en este caso, el perverso maltratador en el que se ha convertido el acceso a la vivienda, también; y no sólo eso, sino que genera desigualdades, diferentes tipos de violencia, enfermedades tanto físicas como mentales, así como diversos sufrimientos de los que se acompaña.

Gracias a Joana, un gran ejemplo de compromiso y lucha dirigida a sus iguales. Gracias, nuevamente, al Sindicat de Habitatge del Raval, así como a todas aquellas entidades que se esfuerzan por conseguir un mundo mejor, un mundo más justo.

Desde El Lado Oscuro del Raval, desde el barrio, desde la comunidad, hasta la victoria siempre!!!

Aquest programa està fet gràcies a la feina de la Fundació Àmbit Prevenció i la cooperativa Colectic.

Llarga vida a la ràdio que dóna veu a qui se li ha pres!! 🎙️🔥🖤🎶🎵🤘🏿

 

El Lado Oscuro del Raval – Amunt la cresta! Entrevista a la Nyest i a la Kurda del Raval – prog.núm 13

 

 

📣 Hem tingut el privilegi de comptar amb les mateixes reines del “chanchullo”, provinents del districte d’immortals on se les pot trobar sovint juntes mà a mà. Sempre amb el llapis ben esmolat per escriure, com només elles saben, la crua realitat. Contínuament embolicades de controvèrsia, La Kurda escapa cremant etapes, sempre fortes i disposades a la Vendetta!!

..que el Lado Oscuro del Raval us acompanyi!!!

________________________________________________________

📣 Hemos tenido el privilegio de contar con las mismísimas reinas del chanchullo, provenientes del distrito de inmortales donde se las puede encontrar a menudo juntas mano a mano. Siempre con el lápiz bien afilado, describiendo, como sólo ellas saben, la cruda realidad. Continuamente envueltas de controversia, La Kurda escapa quemando etapas, siempre fuertes y dispuestas a la Vendetta!!

..que el Lado Oscuro del Raval os acompañe!!!

 

 

Aquest programa està fet gràcies a la feina de la Fundació Àmbit Prevenció i la cooperativa Colectic. Volem agrair la col·laboració de la Nyest i la Kurda… smmuak!!

Llarga vida a la ràdio que dóna veu a qui se li ha pres!! 🎙️🔥🖤🎶🎵🤘🏿

 

Ús de cookies

En aquest lloc web fem servir cookies per a millorar la teva experìència navegant. Si continues en aquest lloc estàs donant el seu consentiment i acceptant les nostres cookies així com la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies
Desplaça cap amunt